Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.ekokofototapety.pl

 

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Agencja Reklamy Reklama DESIGN Łukasz Kopaczek, zarejestrowana pod adresem ul. Dominikańska 12, Tarnobrzeg 39-400, Nip: 867 212 34 92, regon 180767644

W związku z faktem przetrwarzania danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
1.  do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe prawa możesz realizować zgodnie z art. 16 – 21 RODO, pisząc na adres biuro@ekokofototapety.pl

Podanie przez klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne jednak niezbędne aby złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, skontaktować ze sklepem, lub odstąpić od umowy, złożyć reklamację.

Sklep gwarantuje poufność przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, Arvato, Dazumi, InPost Kurier, EFEMES, GLS (a także ich podwykonawcy) – aktualny wykaz Operatorów logistycznych znajduje się w naszym Regulaminie, dostępnym na stronie www.apaczka.pl. Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;
– KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA Sylwia Rusinek 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiejska 16/2

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Proces składania zamówienia.

Składając zamówienie, jesteś zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji tegoż zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli chcesz otrzymać fakturę.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

 

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, chcesz otrzymać fakturę, Twoje dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, a więc Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz  swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a  dane te są  przetwarzane w celu przesyłania Ci newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda.
Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez Manufakturę Radości, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

Zwroty i reklamacje

Jeżeli odstępujesz od umowy lub składasz reklamację, przekazujesz dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym.  Dane te przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są archiwizowane.

 

Kontakt e-mail

Kontaktując się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

Analityka internetowa

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, żródło ruchu itp.

Dane zbierane są za pomocą Google Analytics.  Informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

 

Działania marketingowe

Korzystamy na stronie z narzędzi marketingowych serwius Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies Facebooka, w szczególności Pixela Facebooka.

 

Dodatkowe logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera wraz z danymi o adresie ip komputera itp.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.